Vacature Werfleider

Lab15 cvba is een aannemer van energiezuinige houtskeletbouwwoningen.
Lab15 voert de houtskeletbouw volledig met eigen medewerkers uit, met houtskelet-elementen die geprefabriceerd worden in onze eigen atelier. Als algemene aannemer doen we voor heel wat projecten ook beroep op heel wat onderaannemers.
Onze projecten gaan van kleine aanbouwen tot meergezinswoningen. De meerderheid van de projecten zijn nieuwbouwwoningen.

Gewenste opleiding, kennis en ervaring
Assistent architect, professioneel bachelor bouwkunde, Industrieel ingenieur bouwkunde, architect of gelijkaardig zijn goede vooropleidingen voor deze functie. Wie gemotiveerd is, relevante ervaring heeft in de sector en ambitieus is kan ook met andere achtergrondopleiding in aanmerking komen.
Je hebt enkele jaren relevante werkervaring.
Je spreekt en schrijft goed Nederlands. Je beheerst liefst een woordje Frans en Engels. (Enig begrip van het Duits is mooi meegenomen.)

Vaardigheden en attitude
Je bent geïnteresseerd in energiezuinig en ecologisch bouwen. Je wil kwalitatief hoogstaand werk afleveren. Je wil mee werk maken van een open, communicatieve, positieve werkrelatie met collega’s en klanten.
Je werkt pro-actief, je bent alert, sterk analytisch en kritisch ingesteld. Je ‘scant’ plannen en instructies op mogelijke problemen.  Je kan veelheid van informatie structureren en synthetiseren.
Je bent organisatorisch en communicatief sterk. Je laat je niet afschrikken wanneer je een minder prettige boodschap moet brengen.  Je hebt een positieve houding, je tracht minpunten en gebreken constructief aan te pakken.

Jobinhoud
Na gunning van een project ben je verantwoordelijk voor de volledige werfopvolging van begin tot einde.

Projectvoorbereiding
Je maakt een projectplanning op en stemt die af met de interne planningsverantwoordelijke. Vanuit de projectplanning geef je jouw input in de dagplanning. De dagplanning zelf maak jij niet op. Je ziet toe op het tijdig realiseren van de belangrijke milestones in de werkvoorbereiding, gebruik makend van bestaande formats.  De opvolging van deze planning en milestones per project is jouw verantwoordelijkheid, waarvoor je voortdurend communiceert met anderen

In overleg met de calculator worden onderaannemers vastgelegd.
Je  organiseert de goede doorstroming en centralisatie van informatie, zowel op papier als digitaal. Je stelt het uitvoeringsdossier samen. Je loopt checklists voor uitvoering af, en je communiceert met bouwheer, architect, ingenieur en onderaannemers om de nodige gegevens te verzamelen.

Je overlegt met en rapporteert aan de zaakvoerder.

Opvolging tekenwerk en bestellingen
Voor elk project wordt een 3D model van de houtskelet uitgetekend door onze tekenaar. De tekenaar doet de bestellingen van constructiehout en volgt de prefab van de houtconstructie in de atelier op.

Je houdt toezicht op het buitensturen van de bestellingen in functie van planning. Je ontvangt een uitgewerkte werfdossier van de tekenaar en ziet toe op de uitvoering ervan op werf.

Werfopvolging
Je bent pro-actief in het opvolgen van onderaannemers; met aandacht voor planning, uitvoeringsdetails, opvolging van afspraken en prijsinformatie. Je bezorgt onderaannemers een uitvoeringsbundel bij (of voor) opstart werken met alle nodige informatie.

Je stelt een werfinrichtingsplan op en organiseert de werflogistiek (kraanwerk, transport toegankelijkheid en stellingen) in overleg met de ploegbaas. Je houdt toezicht op de goede uitvoering door onze eigen ploegen en onderaannemers.

Je woont de werfvergaderingen bij, houdt overzicht van to-do’s en je geeft en vraagt zelfstandig feedback binnen Lab15. Je geeft de nodige gevolgen aan planwijzigingen en bijsturingen in uitvoeringsfase, zowel in opdrachten aan onderaannemers als in werk- en productietekeningen, als in externe communicatie, offertes en vorderingsstaten.


Budgetopvolging
Je maakt vorderingsstaten op, communiceert omtrent meerwerken en verrekeningen, en je ziet de facturen van onderaannemers na.
Je bewaakt het budget van de projecten die je opvolgt, communiceert hierover met het team en stuurt bij waar nodig. Van elk project maakt je een nacalculatie.


Aanbod
In de beginfase werk je nauw samen met de zaakvoerder om de manier van werken, de specifieke uitvoeringswijzen en planningsaspecten van houtskeletbouw onder de knie te krijgen. De bedoeling is wel dat je snel doorgroeit naar zelfstandig projectleider.  Waar nodig voorzien we de nodige opleidingen en bijscholing.
Je werkt vanuit een mooie werkplek in ons nieuw kantoorgebouw. Lab15 hecht veel waarde aan een aangename positieve werksfeer.
Wij bieden een contract van onbepaalde duur, een competitief loon en een pakket aan extralegale voordelen.

Procedure
Stuur je motivatiebrief en CV naar info@lab15.be , ter attentie van Liesbeth Janssens. 
De job start in de loop van de periode 9 augustus 2021.
Weerhouden kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.