FAQ

Hoe beschermen jullie het hout tegen aantasting?

Wij nemen het risico op aantasting van de structuur door insecten of zwammen ernstig. Houtaantasting begint vaak doordat het hout in contact komt met vocht. De constructie droog houden heeft dan ook de hoogste prioriteit.

Zeven aandachtspunten: 

  1. Start de houtconstructie voldoende hoog boven het grondniveau buiten (liefst 30 cm). Vermijd contact tussen de muurplaat en koude oppervlaktes door te werken met een muuraanzet in cellenbeton, drainagegrind of zelfs een rooster ter hoogte van de sokkel die spatwater voorkomt.
  2. Kies voor een damp-open wandopbouw waarbij het houtskelet zijn uitdrogingspotentieel behoudt. Zonder deze drogingsreserve kunnen kleine fouten grote gevolgen hebben. Ook al is een dampdichte opbouw niet aantoonbaar verkeerd, het verkleint de veiligheidsmarge wel aanzienlijk.
  3. Streef naar een doorgedreven waterdichting van twee lagen. De gevel en de dakbedekking houden inderdaad regenwater tegen, maar indien een kleine hoeveelheid water toch zijn weg vindt voorbij deze barrière, wordt het water afgevoerd via een onderdakplaat. Het is belangrijk deze tweede laag ononderbroken en tot in de kleinste details wind- en waterdicht af te werken. Laat je hierbij begeleiden door gemotiveerde en goed opgeleide arbeiders en heb aandacht voor de uitvoeringsdetails.
  4. Laat de buitenbeplating van de houtskeletwanden dienst doen als barrière tegen insecten. Houtwormen zijn eigenlijk larven van kevertjes zoals de kleine klopkever en de huisboktor. In de levenscyclus van deze beestjes is het uitvliegen van de insecten na verpopping en de terugkomst om eitjes te leggen onontbeerlijk. Een dichte buitenbeplating van houtvezelplaten met tand- en groefsysteem, verzorgde aansluitdetails en ingeblazen cellulose bieden voldoende bescherming tegen deze drooghoutboorders.
  5. Gebruik hout dat niet aantrekkelijk is voor insecten, zoals technisch gedroogd hout. Bouw een ecologische bescherming in met KVH-hout, die met de Duitse norm DIN 68800 ook als effectieve houtbeschermingsmethode erkend wordt. Het gebruik van douglas of lariks heeft enkel een meerwaarde indien het hout spintvrij is én technisch gedroogd. Het gebruik van standaard douglas hout met spint en zonder technische droging is eerder een nadeel. Bij Lab15 verkiezen wij dan ook KVH-vurenhout boven andere soorten.
  6. Ontwerp alle bouwdetails met aandacht voor constructieve houtbescherming en neem de nodige bouwkundige maatregelen om hout te beschermen tegen vocht en aantasting. Heb bij de opmaak van de inbouwdetails van ramen, goten, dorpels, muurkappen, dakranden … aandacht voor een degelijke en uitvoerbare bescherming tegen de weersinvloeden en insecten.
  7. We voorzien standaard gedrenkt niet-zichtbaar constructiehout (klasse A2) omdat de Belgische normen chemische houtbescherming in constructies voorschrijven. Anderzijds laat de Duitse norm DIN 68800 sinds 2012 het gebruik van chemische houtbeschermingsmiddelen in constructies niet langer toe, indien het hout beschermd wordt zoals omschreven in puntje 6. Ook hierom gaat onze voorkeur naar KVH-hout.

Ben je voor je bio-ecologische woning op zoek naar een partner die veiligheid garandeert zonder chemische houtbescherming? Contacteer ons.