FAQ

Wat is een BOUWTEAM?

BOUWTEAM
Het doel van het bouwteam is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat dan gerealiseerd kan worden. De uitvoerders worden in een zo vroeg mogelijke fase betrokken bij het voorbereidend proces. Ook de bouwheer maakt integraal deel uit van het bouwteam. De overeenkomst wordt aan het begin van het bouwproject afgesloten voor de duur van het project.
Het voordeel van het werken in een bouwteam is dat er vóórdat er bindende afspraken gemaakt wordt over de realisatie, er door de opdrachtgever samen met adviseurs en de beoogd aannemer gekeken wordt naar de beste of meest efficiënte wijze om dit te doen.
Het bouwteam bestaat in ieder geval uit de opdrachtgever, ontwerpende architect en uitvoerende partijen (aannemer). Het bouwteam kan gedurende het proces worden uitgebreid met adviseurs.
In ons land is de bouwteamformule voornamelijk voor private projecten gebruikt. Gezien de evoluties in de bouwsector en het bouwproces is er een steeds groeiende interesse voor.
Omdat er sprake is van twee fases, de bouwteamfase en daarna de realisatie, wordt een bouwteam ook wel een twee-fasen-contract genoemd.
Tijdens de bouwteamfase wordt het budget (offerte) verfijnd en gefinaliseerd. Daarnaast wordt een uitvoeringstekeningen (incl 3D model) opgemaakt. Voor het 3D model wordt een vergoeding betaald a rato van een vast uurbedrag. Deze kost wordt geplafonneerd.
Nadat deze bouwteamfase beëindigd is wordt overgegaan tot het opmaken van een aannemingsovereenkomst met de aannemer(s) waarna de opdracht wordt uitgevoerd (realisatie).